Business DirectoryInformation on every company and professional organization

Find businesses


Company Profile

Industry:Management Consulting

Site:ipk.se

Description:InterPares verkar som ledningens stöd i förnyelsearbete.
Uppdragen har ända sedan starten handlat om strategi- och organisationsutveckling och några exempel från senare år är:
* Strategi- och affärsutveckling med internationalisering av svenska produktbolag
* Utveckling av styrning och organisationsstruktur mot nya förutsättningar
* Omdaning av processer för effektivare arbetsformer. För flera kunder har nya arbetssätt involverat utveckling och införande av e-tjänster
*...

Specialties:rådgivare till styrelse och ledning, strategi, organisation, ledarskap

Founded:1991

Company size:11-50 employees

Reviews Write Review

No reviews for InterPares Management Consultants yet.