Business DirectoryInformation on every company and professional organization

Find businesses


Company Profile

Industry:Architecture & Planning

Site:carlstedtark.se

Description:God arkitektur skapar vi tillsammans genom en helhetssyn på estetik, funktion och teknik. Skapandet sker i samverkan mellan beställaren, visionerna och engagerade arkitekter, där krav och ekonomiska förutsättningar följs upp under processens gång.
Vi har en lång och gedigen erfarenhet och kompetens inom lokalplanering och byggnadsprojektering.
Vi arbetar i byggprocessens alla skeden, från ide och program.
Företaget har sedan starten arbetat med vård och sjukhusplanering. Vi har...

Founded:1955

Company size:11-50 employees

Reviews Write Review

No reviews for Carlstedt Arkitekter AB yet.

This is my Business