Business DirectoryInformation on every company and professional organization

Find businesses

Company Profile

Industry:Human Resources

Site:2khr.se

Description:2K syftar på Kari och Karin, grundare och ägare till 2K HR Partner AB.
Vårt mål är att leverera affärsnära HR tjänster på ett effektivt sätt. 2K HR Partners tjänster bidrar till att stärka Ditt företags lönsamhet och konkurrenskraft.
Vi riktar oss till industri företag med kunskapsintensiv verksamhet både nationellt och internationellt.

Specialties:Headhunting & Outplacement, Strategisk Kompetensförsörjning, Förändringsledning & Organisationsutveckling, Ledarutveckling, Prestationsstyrning

Founded:2012

Company size:1-10 employees

Reviews Write Review

No reviews for 2K HR Partner AB yet.

This is my Business