Comprehensive information
on any company or organization

Business Contacts & Backgrounds


Company Profile

Industry:Information Services

Site:100-cc.nl

Description:100-cc is een veranderbureau en werkt met de visie dat de potentie tot verbeteren in iedere organisatie aanwezig is. 100-cc is overtuigd dat de veranderbereidheid van medewerkers bepalend is voor het succes van de mogelijke oplossingen. Zodoende is iedere organisatie in staat om de door hen zelf gestelde doelen te bereiken. Aan ons de mooie uitdaging om organisaties daarbij te ondersteunen door het benodigde en aanwezige interne vermogen in beweging te zetten.

Specialties:verandermanagement,coaching strategie,menskracht

Founded:2011

Company size:Myself Only


NOTICE: You may not use Bizstanding or the information it provides to make decisions about employment, credit, housing or any other purpose that would require Fair Credit Reporting Act (FCRA) compliance. Bizstanding is not a Consumer Reporting Agency (CRA) as defined by the FCRA and does not provide consumer reports.