Business DirectoryInformation on every company and professional organization

Find businesses

Business Directory. Ministerie van Ondernemerschap ...

Industry:Higher Education

Site:openbaargeluk.nl

Industry:Media Production

Site:ministerievanvisuelezaken.nl

Industry:Government Administration

Site:ind.nl

Industry:Information Technology And Services

Site:mnu.nl

Industry:Government Administration

Industry:Government Administration

Site:rijksoverheid.nl

Description:Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan...

Specialties:transport, verkeer, overheid, waterbeheer, rijkswaterstaat, ...

Company size:10,001+ employees

Industry:Internet

Industry:Marketing And Advertising

Site:linkedin.com

Description:Marketing is een vak voor creatievelingen. Natuurlijk: graag halen we alles uit de kast om groots werk voor je maken. Maar in praktijk draait het ook om harde cijfers. Dan is het wel zo fijn om zaken ...

Specialties:(new) business development, praktische marketing, communicatie

Founded:2010

Company size:Myself Only

Industry:Design

Site:mvnd.nl

Description:We are an innovation studio based in Eindhoven (NL). We are always looking for new or forgotten technologies and once we find those, we transform them into wow products. Our innovations are fast and...

Specialties:Technology Marketing, Disruptive Innovation

Founded:2009

Company size:1-10 employees

Industry:Government Administration

Site:rijksoverheid.nl

Description:Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het gaat om de combinatie van...

Company size:1001-5000 employees

Industry:Marketing And Advertising

Site:minfen.nl

Description:Het Ministerie van Fenomenisering zet alle mogelijke vormen van communicatie in om producten en diensten, merken en mensen, groot en bekend te maken. Wij maken fenomenen.
Spreek ons aan op...

Specialties:Communicatieadvies, Social media consultancy, Reclamecampagnes

Founded:2012

Company size:1-10 employees

Industry:Government Administration

Site:rijksoverheid.nl

Description:Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en...

Specialties:Onderwijs, Cultuur, Wetenschap, Emancipatie

Company size:501-1000 employees

Industry:Government Administration

Site:rijksoverheid.nl

Description:Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dat doen we samen met partners zoals gemeenten, burgers en bedrijven, maar ook rechtstreeks door in te...

Specialties:Recht en Veiligheid, Wetgeving, Slachtofferzorg, Kinderbescherming, Jeugd, ...

Founded:1798

Company size:10,001+ employees

Industry:Writing And Editing

Site:ministerievantekst.nl

Description:Een goede tekst helpt om dingen helder te krijgen. Medewerkers te motiveren. Of simpelweg om meer klanten binnen te halen. Of het nu gaat om een interview, een nieuwsbrief, pakkende webteksten of wat ...

Founded:2014

Company size:Myself Only