Business DirectoryInformation on every company and professional organization

Find businesses

Business Directory. Lindab S.A. ...

Industry:Civil Engineering

Industry:Building Materials

Industry:Building Materials

Site:lindab.se

Description:Lindab Steel AB tillhandahåller Lindabkoncernens dotterbolag med inköp och konfektionering av stål, samt tar ansvar för koncernens totala lagerhållning av stål.
Företaget processar ca 50 % av...

Founded:1959

Company size:1001-5000 employees

18 Lydford Rd, London, Greater London, United Kingdom

Industry:Publishing

Description:LINDABANANA LIMITED is a Publishing company located in 18 Lydford Rd, London, GREATER LONDON, United Kingdom.