Business Directory Information on every company and professional organization

Find businesses

Business Directory. Informatie Beheer Groep ...

Industry:Government Administration

Site:ib-groep.nl

Description:De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en - regelingen uit. In...

Specialties:government education study finance student state exam diploma immigrantintegration zbo uitvoeringsorganisatie studie financiering student tegemoetkoming scholier examen staatsexamen inburgering...

Founded:1994

Company size:1001-5000 employees

Industry:Information Services

Site:informatiehuiswater.nl

Description:Het Informatiehuis Water is een samenwerking tussen het Rijk, de provincies en waterschappen. Onze producten en diensten zijn gericht op het verbeteren van de uitwisseling van informatie tussen...

Specialties:ICT, Standaardisatie, Harmonisatie, Effectieve en efficiente informatievoorziening voor de watersector

Founded:2011

Company size:11-50 employees

Industry:Information Services

Site:informatieloketomgevingsvergunning.nl

Description:De Stichting Bouwen met Winst is onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met Tompot&Brasser voor het inrichten van een digitaal informatie- en kennisloket voor burgers, bedrijfsleven en overheid...

Specialties:Omgevingsvergunning, WABO, Informatie

Founded:2012

Company size:1-10 employees

Industry:Financial Services

Site:denederlanden.nl

Description:De Nederlanden helpt u bij het verbeteren van uw liquiditeitspositie.
Daar zijn wij goed in! Wij zorgen ervoor dat u minder risico loopt en minder afschrijft op uw debiteuren. Dat betekent dat...

Specialties:Pre-incasso, In gebreke stelling, Incasso, Volmacht, Deurwaarder

Founded:1915

Company size:1-10 employees

Industry:Publishing

Site:tegastin.nl

Description:Informatie Verre Reizen VOF is een kleine onafhankelijke reisuitgeverij. Al bijna 25 jaar vormt het uitgaven van de serie TE GAST IN onze hoofdactiviteit. De serie bestaat uit zo'n 40 verre...

Company size:1-10 employees

Industry:Information Technology And Services

Site:informatiebeveiliging.nl

Description:Informatiebeveiliging Nederland levert diensten op het gebied van digitale veiligheid voor Nederlandse organisaties. Wij richten ons op overheden en het MBK tot grote ondernemingen. Bekijk ons...

Founded:2006

Company size:1-10 employees

Industry:Real Estate

Site:informatiecentrumecofactorij.nl

Description:Informatiecentrum Ecofactorij is een duurzaam gebouw dat faciliteiten biedt aan bedrijven op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn.
Ingenieursbureau Sparkling Projects ontwikkelt het gebouw...

Founded:2010

Company size:1-10 employees

Industry:Information Services

Site:quadraconsulting.nl

Industry:Information Technology And Services

Site:informatieraadgevers.nl

Industry:Paper & Forest Products

Industry:Information Services

Site:nobelinf.nl

Industry:Information Technology And Services

Site:infoconcepten.nl

Description:In 2009 werd ICOB Internet Concepten opgericht om verschillende eigen concepten op te zetten. De focus lag op het op een andere manier benaderen van de informatie binnen vakgebieden. Het internet...

Founded:2009

Company size:Myself Only

Industry:Education Management

Site:icoz.nl

Description:ICOZ heeft twee peilers. Het is een 'frontoffice' voor vragen op het grensgebied van onderwijs en zorg voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Daarnaast heeft ICOZ een 'backoffice' dat...

Company size:1-10 employees

Industry:Management Consulting

Site:informatie-advies.nl

Industry:Wholesale

Site:hermesschuurmaterialen.nl

Description:Hermes Abrasives
Since it was founded in 1927, Hermes has become the largest supplier of coated abrasives in Europe. In 1993, production was expanded to include precision bonded abrasives. Since ...

Specialties:schuurmaterialen, abrasive, schuurbanden, sanding belts, slijpstenen, ...

Company size:Myself Only

Industry:Information Technology And Services

Company size:1-10 employees