Business DirectoryInformation on every company and professional organization

Find businesses

Business Directory. Expertisecentrum van gemeentesecretarissen ...

Industry:Education Management

Industry:Education Management

Industry:Government Relations

Site:evpt.nl

Description:Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak levert diensten en instrumenten aan werkgevers en werknemers met een publieke taak, om hen te ondersteunen in hun aanpak van agressie en geweld. Het...

Founded:2011

Company size:1-10 employees

Industry:Primary/secondary Education

Site:ziek-en-onderwijs.nl

Description:Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Rotterdam zet zich in voor kinderen met een chronische, langdurige of ernstige ziekte. Ons doel is het onderwijsprogramma voor deze kinderen zo goed mogelijk door...

Company size:11-50 employees

Industry:Hospital & Health Care

Site:expertiseteam.nl

Description:Het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking is een particulier initiatief, waar professionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg hun kennis en ervaringen vrijwillig uitwisselen. Het richt zich...

Specialties:Affectief Bewuste Benadering - training, masterclass, advies, Werkboeken en instrumenten voor begeleiders, Informatiewebsites verstandelijke beperking, Lezingen en voorlichting over verstandelijke beperking

Founded:2014

Company size:11-50 employees

Industry:Political Organization

Site:expertisecentrumzelfstandigondernemerschap.nl

Description:Het Expertisecentrum Zelfstandig Ondernemerschap NL is de ondernemende Raad van Advies voor de BV Nederland. In het debat over ondernemerschap lijken we alleen maar te kijken naar WIE er onderneemt...

Founded:2013

Company size:Myself Only

Industry:Renewables & Environment

Site:drivenbyvalues.nl

Industry:Management Consulting

Site:interventies.info

Description:Het Expertisecentrum Organisatie-interventies (ECo-i) stelt zich ten doel veranderingen in organisaties beter, sneller en makkelijker te laten verlopen, in het belang van alle betrokkenen. Dit wil...

Specialties:Verander- en interventiekundig advies, onderwijs en training, Bemiddelen van interventie-experts en veranderkundigen, Selecteren en ontwikkelen van interventievormen, Voorbereiden en uitvoeren van maatwerkinterventies

Founded:2012

Company size:1-10 employees

Industry:Internet

Site:Expertise.com

Description:*Launching soon*
Expertise helps people connect with local experts and helpful resources for life's most important decisions.

Founded:2015

Company size:1-10 employees

Industry:Human Resources

Site:expertisecentrumplato.nl

Description:Onze missie is om een waardevolle schakel te zijn tussen ambitieuze organisaties en de betere professionals. Wij brengen vraag en aanbod bijeen op basis van hoogwaardige kwaliteit, daar gaat het ons...

Specialties:Traineeships, jong talent, werving en selectie, training en coaching, consultancy, ...

Founded:2009

Company size:1-10 employees

Industry:Education Management

Site:expertisecentrumnederlands.nl

Description:Het Expertisecentrum Nederlands staat voor goed en verantwoord taalonderwijs, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs.
We doen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, beleids- en...

Specialties:Betrokken, Betrouwbaar, Vernieuwend

Founded:1996

Company size:11-50 employees

Industry:Government Administration

Site:rijksadvies.nl

Description:RijksAdvies is het organisatieadviesbureau van en voor de Rijksoverheid. RijksAdvies helpt pro-actief de vernieuwing van de Rijksoverheid vorm te geven.
Als de Rijksoverheid iets wil veranderen...

Company size:11-50 employees

Industry:Management Consulting

Site:socense.nl

Description:Het Expertisecentrum heeft als doelstelling onze klanten state of the art dienstverlening aan te beiden op het gebied van Social Return en de Werkgeversbenadering.
Het Expertisecentrum is in...

Company size:1-10 employees

Industry:Computer Software

Site:expertisecode.com

Description:ExpertiseCode est une entreprise de conseil en technologie qui met à la disposition de sa clientèle plusieurs qualifications dans divers pôles d’activités.

Specialties:Ingenierie, Audit Informatique, Développement d'applications, Sécurité & Réseaux

Founded:2012

Company size:11-50 employees