Business DirectoryInformation on every company and professional organization

Find businesses

Business Directory. CAG Holding Gesellschaft mbH ...

Industry:Mining & Metals

Status:Inactive

Industry:Real Estate Agent/manager

Phone:(202) 262-0453

Member:Burnett Peters (Principal, inactive)

Industry:Computer Hardware

Site:cag-serviciosinformaticos.com

Description:***

Company size:Myself Only

Industry:Logistics And Supply Chain

Site:cagshipping.com

Industry:Information Technology And Services

Site:cag.se

Description:CAG Novus är ett växande konsultföretag med bas och spets kompetens inom tre marknadsområden: försvar, integration och logistik. Inom försvar har vi kompetens kring militära radio- och...

Company size:11-50 employees

Industry:Individual & Family Services

Site:CAGRecovery.com

Description:Support And Encouragement For Partners Of Addicts (Alcoholism).
Coach Christina offers powerful tools and exercises to "get back in the groove" and regain power. Our clients learn how to cope...

Specialties:Recovery For Partners Of Addicts, Co-Dependent Support, Addiction Recovery Coaching

Founded:2013

Company size:Myself Only

Industry:Farming

Site:cagdairy.com

Description:CAG’s mission: By producing high-quality milk on a large scale together with its dedicated employees, CAG achieves excellent technical and financial results; CAG puts its people, animals and...

Specialties:Milkproduction, Youngstock, Farming, Milkprocessing

Founded:1900

Company size:201-500 employees

Industry:Information Technology And Services

Site:cag.se

Description:C.A.G Senseus erbjuder erfarna specialister inom kvalitetssäkring, testautomatisering och testsystemutveckling. Med hjälp av generella metoder och moderna verktyg hjälper vi organisationer och...

Specialties:Test, Testsystem, Agila Testmetoder, Utbildning, Continous Integration & Deployment, ...

Founded:2013

Company size:11-50 employees

Industry:Management Consulting

Site:cagms.co.uk

Industry:Financial Services

Site:cag-llc.com

Description:CAG-LLC is a professional services firm specializing in assisting firms in navigating change. We partner with our clients using a collaborative approach that facilitates defined successful business...

Specialties:Consulting, Capital, BPR, Risk Management, Change Management

Founded:2004

Company size:1-10 employees

Industry:Financial Services

Industry:Computer Software

Site:cag.se

Description:C.A.G är ett Stockholmsbaserat IT-konsultföretag och vår affärsidé är att leverera specialisttjänster inom IT till näringsliv och samhälle. Detta gör vi främst genom att attrahera, utveckla och...

Founded:1983

Company size:51-200 employees